Borg en Holst, gevestigd te Breda is (KVK-nummer 85033863) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Borg en Holst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser, provider en apparaat type

– Bankrekeningnummer 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Borg en Holst en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Dus blijf als ouders betrokken bij de online activiteiten van uw kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier en dan wordt deze informatie verwijderd.

Borg en Holst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Borg en Holst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van uw bestelling en/of betaling worden 7 jaar bewaard in verband met de bewaartermijn van de Belastingdienst.

Delen van gegevens met derden

Borg en Holst deelt alleen gegevens met derden waarvoor dit strikt noodzakelijk is:

- Het gaat hier om betaalgegevens die worden gedeeld met een bank en de payment service provider (Mollie) naar aanleiding van een bestelling. 

-Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van de verwerker Mijnwebwinkel.

-Uw adresgegevens worden gedeeld met MyParcel voor de bezorging van uw bestelling. 

-Na het doorklikken op Social Media platforms worden deze gegevens daar gedeeld (o.a. Pinterest). 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Borg en Holst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Borg en Holst gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u al geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden (zie ook onze cookie melding):

- Google Analytics (tracking cookie): Analytische cookie die meet hoe u de website gebruikt en hoe u de website hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Naam: _utma / Bewaartermijn: 26 maanden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics 4 cookies.

- Pinterest (Social Media Cookie): Met deze cookie is het mogelijk om vanaf de website naar het pinterestprofiel door te klikken (Pinterest profile widget). De button op de website werkt door middel van code die van Pinterest zelf afkomstig is.

- Onze hostingpartij (mijnwebwinkel.nl) plaatst functionele cookies en 1 trackingcookie op deze website namens Borg en Holst zodat deze goed functioneert en zij hun dienstverlening kunnen uitvoeren. 

Borg en Holst analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen. Borg en Holst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij bijvoorbeeld nodig hebben voor de Belastingdienst. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Borg en Holst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Reageren geschiedt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Borg en Holst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Borg en Holst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gebruiken een voor het orderproces een beveiligde SSL verbinding via onze hostingpartij: Mijn webwinkel.nl / MyOnlineStore B.V. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van orechtmatige verwerking.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

Borg en Holst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Wij hebben in ieder geval een overeenkomst met:

-Onze hostingpartij: Mijnwebwinkel.nl / MyOnlineStore B.V. 

-Onze verzend service: MyParcel

-Google (voor Google Analytics 4)

Met onze payment service provider (Mollie) hebben we geen verwerkersovereenkomst omdat deze partner van mening is dat haar dienstverlening geen verwerkersovereenkomst behoeft. Anders dan de verwerking van betalingen, is de dienstverlening van Mollie niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. 

© 2017 - 2024 Borg & Holst | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel